Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Procedury przekazywania informacji rodzicom

Szkolna procedura przekazywania informacji rodzicom o postępach
w nauce, zachowaniu, trudnościach w nauce, organizacji pracy szkoły.

 

Głównym dokumentem procedury jest ,,Zeszyt Kontaktu z Rodzicami".

 

Zeszyt zawiera:

  1. Ponumerowane kartki.
  2. Na pierwszej stronie wzory podpisów rodziców lub prawnych opiekunów.
  3. Informacje o organizacji pracy szkoły np. składki na ubezpieczenie, terminy zebrań i konsultacji.
  4. Zeszyt ten każdy uczeń musi mieć codziennie przy sobie.
  5. Każdą informację podaną do zeszytu rodzić obowiązany jest podpisać.
  6. Raz w miesiącu wychowawca wpisuje oceny cząstkowe ucznia z poszczególnych przedmiotów oraz liczbę godzin opuszczonych w związku z tym rodzic poinformowany jest na bieżąco o postępach dziecka w nauce.
  7. Jeśli rodzic np. zwalnia lub usprawiedliwia ucznia również wpisuje to do zeszytu co wychowawca kwituje podpisem.

W szczególnych przypadkach np. bardzo niskie wyniki w nauce oceny ucznia wpisywane są co tydzień.